Home | Produkty | Novinky | Ceník | Mapa| Reference | Kontakty| English

Historie firmy

Firma vznikla v roce 1994 v obci Prušánky a od svého prvopočátku se orientovala na aplikace zaměřené na regulaci a automatizaci. K původně malému pracovnímu týmu se postupně připojovali další specialisté s bohatými zkušenostmi z oblasti regulace a automatizace a přinášeli do firmy další know-how. Pro speciální aplikace uzavírá smlouvy rovněž s externími spolupracovníky.

Firma se může pochlubit mnoha úspěšnými aplikacemi v oblasti spojitého i limitního měření hladin a teplot sypkých materiálů i kapalin v tancích a silech. V současné době nabízí firma dodávky aplikací na klíč, které zcela pokrývá svými výrobními i montážními kapacitami. Díky vlastní výrobě, vývoji i montáži dokážeme pružně reagovat na všechny požadavky zákazníků a vyhovět v každém směru. Dokážeme budovat samostatně měřicí systémy, ale jsme rovněž schopni začlenit námi vyráběná měřidla do existujících řídicích a regulačních systémů.

V současnosti je firma přestěhována do nových a větších prostor, kde rozšiřuje výrobu. Má vlastní konstrukční a vývojové oddělení - strojní, technologie, HW, SW. Všechny výrobky jsou testovány a prochází neustálým vývojem. Na veškeré výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců, pozáruční servis garantujeme 10 let od ukončení výroby daného typu. Starší typy měřidel lze za zvýhodněných podmínek nahradit novým typem.

Konkrétní aplikace

 • Měření hladin a řízení dopravních cest v pivovarním skladu sladu.
 • Měření hladin v zásobnících cementu.
 • Měření hladin v jímacích silech elektrárenského popílku.
 • Měření hladin a teplot ve skladech obilnin.
 • Měření hladin a teplot v obilních silech.
 • Monitorování využití výrobní linky.
 • Plnící linky PET lahví
 • Mimo standardních aplikací pro regulaci a automatizaci se zabýváme rovněž aplikacemi z oblasti řízení technologických procesů. Zcela novou oblastí jsou aplikace pro nápojářský průmysl a rovněž aplikace pro potravinářský průmysl.

  Projekt rozvoje je spolufinancován Evropskou Unií

  © 2010 TERMOREG, firma pro automatizaci - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved