Home | Produkty | Novinky | Ceník | Mapa| O nás | Kontakty| English

Seznam našich odběratelů:

 • PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a.s., sladovna Prazdroje
  www.pilsner-urquell.cz
  - měření hladin ve sladovnických buňkách, řídící systém s vizualizací
 • ZZN POMORAVÍ, Hodonín, silo Kyjov
  www.zznpomoravi.cz
  - měřící systém teplot v silech, měření hladin – sušárna obilovin
 • ZEMONT, Přeštice
  www.zemont.cz
  - měření hladin obilovin, řídící systémy
 • VINOP, Polešovice
  www.vinop.cz
  - měření a regulace teplot, řídící systémy - pasterizační a filtrační linka
 • STAVECO MORAVA s.r.o., Brno
  www.staveco.cz
  - spojité limitní měření hladin sypkých hmot ve stavebnictví
 • ZAPA BETON a.s., Praha 4
  www.zapa.cz
  - spojité a limitní měření hladin cementu a popílku
 • GUMOTEX Břeclav a.s.
  www.gumotex.cz
  - řídící systém měření hladin v zásobnících kapalných surovin, vizualizace na PC
 • MOZA s.r.o., Brno
  www.moza.cz
  - měření hladin v chladících kolonách
 • RAKO a.s., Rakovník
  www.rako.cz
  - spojité měření hladin kaolínů a vápenců
 • KPX s.r.o., Přelouč
  www.kpx.cz
  - spojité měření hladin krmných směsí
 • RATAJ s.r.o., České Budějovice
  www.rataj.cz
  - měření hladin popílku a sypkých hmot
 • ASAVET s.r.o., Biřkov, Přeštice
  www.asavet.cz
  - spojité měření hladin masokostních mouček
 • PROKO-SYTER s.r.o., Pardubice
  www.proko-syter.cz
  - spojité a limitní měření hladin obilovin a mouky
 • AGRO VOS s.r.o., Veselé pri Piešťanoch
  www.agrovos.sk
  - spojité a limitní měření hladin obilovin a mouky
 • VÍNO-VÍN Morava s.r.o., Brno
  www.vinovin-morava.cz
  - měření hladin kapalin, řízení technologických procesů
 • ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s., Beroun
  www.cmcem.cz
  - měření hladin cementu a popílku
 • KME s.r.o., Kuřim
  www.kme.cz
  - měření hladin a teplot obilovin
 • IVAR a.s., Brno
  www.ivar.cz
  - měření hladin cementů, popílků a kameniva
 • ORNELA a.s., Jablonec nad Nisou
  www.ornela.cz
  - spojité měření hladin písku v tlakovém zásobníku
 • STAPPA MIX s.r.o., Brno
  www.stappa.cz
  - měření hladin cementu a popílku
 • TI CENTRUM a.s., Plzeň
  www.ticplzen.cz
  - měření hladin cukru v zásobnících
 • AGROPOL GROUP a.s., Praha
  www.agropol.cz
  - spojité měření hladin obilovin
 • KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kremnica
  www.kb-s.sk
  - měření hladin kameniva
 • ČKD Kutná Hora a.s.
  www.ckdkh.cz
  - limitní měření hladin popílku o vysoké teplotě
 • ELEKTRÁRNY Opatovice a.s., Pardubice
  www.eop.cz
  - měření hladin popílku
 • KSK BONO s.r.o., Česká Skalice
  www.kskbono.cz
  - limitní měření hladin krmiv
 • MJM Litovel a.s.
  www.mjm.cz
  - limitní měření krmiv, hnojiv a obilnin
 • HALE-IS s.r.o., Praha 7
  www.hale.cz
  - plovákové spojité měření hladiny kapaliny
 • MOZA s.r.o., Brno
  www.moza.cz
  - limitní měření hladin obilovin
 • TESLA a.s., Praha
  www.tesla.cz
  - dodávky plnící linky PET lahví
 • CIUR a.s., Brandýs nad Labem
  www.ciur.cz
  - limitní měření betonových směsí a kameniv
 • PREFA BRNO a.s.
  www.prefa.cz
  - spojité i limitní měření cementů a kameniva

Projekt rozvoje je spolufinancován Evropskou Unií

CTS, dotace, granty, dotační management,subvence, investiční pobídky

© 2010 TERMOREG, firma pro automatizaci - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved