Home | Produkty | Novinky | Ceník | Mapa| O nás| Reference | Kontakty| English

PASTEURISER

Firma se zabývá průtokovou a tunelovou pasterizací.

Průtokový pasteuriser

Lahve jsou transportovány v izolovaném tunelu speciálním dopravníkem, kde jsou sprchovány horkou vodou ve třech pásmech (předehřívací pásmo, pasterizační pásmo a chladící pásmo). Pod dopravníkem jsou dle uvedených pásem vany s vodou. Při předehřevu a chlazení dochází k rekuperaci tepla. Vlastní ohřev může být buď elektrický nebo parní. Rychlost posuvu dopravníku v tunelu je nastavitelná, teplota pasterizace je udržovaná automaticky. Zařízení je v celonerezovém provedení.

Průtokový pasteuriser
Schéma průtokového pasteuriseru
Tunelový pasteuriser

Pivo je ze vstupního tanku vedeno vysokotlakovým čerpadlem do sytícího tanku. Tento tank je naplněn oxidem uhličitým (CO2) a je v něm udžován stálý tlak 7-10 barů. Stupeň sycení může být upraven tlakem. Pivo je tlakově poháněno ze sytícího tanku do rekuperačního tepelného výměníku, kde se pivo předehřívá. Po té je pivo vedeno do pasterizačního výměníku a do uchovávacího výměníku, kde probíhá samotná pasterizace. Následně je pivo vedeno do druhé části rekuperačního výměníku. V další fázi je pivo vedeno do chladící jednotky, kde se pivo ochladí na teplotu vhodnou pro plnění.

Doporučujeme umístit mezi pasterizační a plnící linku nádobu o objemu 2000 litrů nebo více. Tento ukládací tank slouží k hromadění tekutiny v případě krátkodobých výpadků nebo ke snížení tlaku ze zmíněných 7-10 barů na cca 3-4 bary, které jsou potřebné k plnění. Tlak 7-10 barů v pasterizační jednotce je nutný k zamezení únikům CO2 z piva, k zamezení vytváření bublinek a pro dobré fungování tepelného výměníku.

Ohřev je možno provádět buď horkou párou nebo elektricky. Teplota páry by měla být 120-130°C, tlak 2-4 bary. Voda vzniklá kondenzací páry je sváděna zpět do parního generátoru.

Tunelový pasteuriserZpět na seznam produktů

Projekt rozvoje je spolufinancován Evropskou Unií

© 2010 TERMOREG, firma pro automatizaci - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved