Home | Produkty | Novinky | Ceník | Mapa| O nás| Reference | Kontakty| English

SILOTER

Měřidlo SlLOTER slouží ke spojitému měření hladin, respektive k měření množství materiálu v silech a tancích. SILOTER může pracovat i ve velmi agresivním a prašném prostředí, nachází uplatnění v širokém spektru aplikací od potravinářského průmyslu až po těžkou chemii. Měřeným médiem můžou být jak tekutiny tak sypké látky – např. cementy, vápence, popílky, obilniny apod. Základní variantou je SILOTER C s měřícím rozsahem do 50m a tlaku 3 barů.

Princip měření:

Po odstartování měření se z navíjecího bubnu odvíjí lanko, na jehož konci je umístěna sonda. Jakmile se sonda zastaví o měřenou hladinu, dojde k odlehčení a lanko se navine zpět na buben, což je základní stav měřidla. Během chodu sondy dolů vysílá SILOTER impulsy, jejichž počet je přímo úměrný výšce hladiny.

SILOTER poskytuje naměřený údaj v digitální formě ASCII protokolem na rozhraní rs485.

Typické použití

Provedení:

Vlastní měřidlo je uloženo v nerezové skříni válcového tvaru. K zásobníku je SILOTER upevněn přírubou ČSN 131160 DN 100 pro PN6. Skříň je hermeticky dělena na dvě části. V jedné je měřící buben s polypropylenovou sondou a v druhé pohon bubnu s řídící elektronikou. Sonda může být vyrobena podle konkrétní aplikace (vysoká teplota, měrná hmotnost, hygienické požadavky na měřené médium aj.) tak, aby bezpečně registrovala úroveň hladiny.


Měřidlo Siloter má certifikát z FTZÚ Ostrava Radvanice pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů.

K měřidlu lze dodat chladící nerezový nástavec pro měření materiálů s vysokou teplotou. Délka nástavce se volí dle maximální teploty měřené látky.

Verze:

 • SILOTER 485 - sériová komunikační linka linka RS485, ASCII protokol

 • SILOTER pulsní - vysílá impulsy, jejichž počet je úměrný změřené výšce, reléový kontakt 250V AC, 1A, s časovým rozložením 500 ms log1 a 500 ms log0 nebo dle přání s jiným. Měřidlo se restartuje přerušením napájení po dobu cca 2s


  Zobrazení a vyhodnocení naměřených údajů:

  Standardní SILOTER nemá interní display. K zobrazení naměřené hodnoty se používá buď zobrazovací jednotka SILOTER-Y anebo nadřízený systém (PC nebo PLC).

 • SILOTER 485 - libovolný řídící systém s komunikační linkou RS485 (9600/8/N/1 nebo 2400/8/N/1)

 • SILOTER pulsní - libovolný řídící systém, jeden reléový výstup pro restart měřidla a jeden digitální vstup pro čítání impulsů


  SILOTER-C popis a návod k instalaci

  SILOTER-C prohlášení o shodě

  ATEX certifikát


  Pro zobrazení dokumentace je třeba mít nainstalován

  Reader


  kliknutím na logo si jej můžete stáhnout do svého PC


  Ukázky ovládacích programů pro ControlWeb 5

  Ukazka1.zip
  Ukazka2.zip

  Terminál pro servisní účely

  Terminal.exe
  Zpět na seznam produktů
 • Projekt rozvoje je spolufinancován Evropskou Unií

  © 2020 TERMOREG, firma pro automatizaci - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved