Home | Produkty | Novinky | Ceník | Mapa| O nás| Reference | Kontakty| English

SILOTER

Měřidlo SlLOTER slouží ke spojitému měření hladin, respektive k měření množství materiálu v silech a tancích. SILOTER může pracovat i ve velmi agresivním a prašném prostředí, nachází uplatnění v širokém spektru aplikací od potravinářského průmyslu až po těžkou chemii. Měřeným médiem můžou být jak tekutiny tak sypké látky – např. cementy, vápence, popílky, obilniny apod. Základní variantou je SILOTER C s měřícím rozsahem do 50m a tlaku 3 barů.

Princip měření:

Po odstartování měření se z navíjecího bubnu odvíjí lanko, na jehož konci je umístěna sonda. Jakmile se sonda zastaví o měřenou hladinu, dojde k odlehčení a lanko se navine zpět na buben, což je základní stav měřidla. Během chodu sondy dolů vysílá SILOTER impulsy, jejichž počet je přímo úměrný výšce hladiny.

SILOTER může poskytovat naměřený údaj ve formě proudu 4-20mA anebo v digitální formě ASCII protokolem na rozhraní rs485.

Typické použití

Provedení:

Vlastní měřidlo je uloženo v nerezové skříni válcového tvaru. K zásobníku je SILOTER upevněn přírubou ČSN 131160 DN 100 pro PN6. Skříň je hermeticky dělena na dvě části. V jedné je měřící buben s polypropylenovou sondou a v druhé pohon bubnu s řídící elektronikou. Sonda může být vyrobena podle konkrétní aplikace (vysoká teplota, měrná hmotnost, hygienické požadavky na měřené médium aj.) tak, aby bezpečně registrovala úroveň hladiny.


Měřidlo Siloter má certifikát z FTZÚ Ostrava Radvanice pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů.

K měřidlu lze dodat chladící nerezový nástavec pro měření materiálů s vysokou teplotou. Délka nástavce se volí dle maximální teploty měřené látky.

Verze:

 • SILOTER 485 - sériová komunikační linka linka RS485, ASCII protokol

 • SILOTER pulsní - vysílá impulsy, jejichž počet je úměrný změřené výšce, reléový kontakt 250V AC, 1A, s časovým rozložením 500 ms log1 a 500 ms log0 nebo dle přání s jiným. Měřidlo se restartuje přerušením napájení po dobu cca 2s


  Zobrazení a vyhodnocení naměřených údajů:

  Standardní SILOTER nemá interní display. K zobrazení naměřené hodnoty se používá buď zobrazovací jednotka SILOTER-Y anebo nadřízený systém (PC nebo PLC).

 • SILOTER 485 - libovolný řídící systém s komunikační linkou RS485 (9600/8/N/1 nebo 2400/8/N/1)

 • SILOTER pulsní - libovolný řídící systém, jeden reléový výstup pro restart měřidla a jeden digitální vstup pro čítání impulsů


  SILOTER-C popis a návod k instalaci

  SILOTER-C prohlášení o shodě

  ATEX certifikát


  Pro zobrazení dokumentace je třeba mít nainstalován

  Reader


  kliknutím na logo si jej můžete stáhnout do svého PC


  Ukázky ovládacích programů pro ControlWeb 5

  Ukazka1.zip
  Ukazka2.zip

  Terminál pro servisní účely

  Terminal.exe
  Zpět na seznam produktů
 • Projekt rozvoje je spolufinancován Evropskou Unií

  © 2020 TERMOREG, firma pro automatizaci - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved